Магистратура „Безопасност на храните” тръгва в УХТ

0

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, стартира магистърска програма „Безопасност на храните”. Магистратурата дава възможност на завършилите я специалисти да оценяват различните опасности за здравето на консуматори в хранителната верига, както и да осъществяват предпазни мерки.Едногодишно ще бъде обучението след придобита бакалавърска или магистърска степен от професионалните направления „Хранителни технологии” и „Биотехнология”.Две години ще учат бъдещите специалисти, които са бакалаври или магистри от други професионални направления.Осем са основните дисциплини, включени в учебния план на специалността, като се започва с микробиологична безопасност на храните,  съобщи координаторът на магистратурата cialis drug impotence доц.  д-р Ангел Ангелов.Завършилите „Безопасност на храните” ще могат да обучават и специалисти със средно и висше образование.  Подробности кандидатите може да намерят на сайта uft-bio.com.

 

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg

Leave a Reply