Млади етнолози четат в Пловдивския университет

Студентски етноложки срещи с национално участие започват утре в Пловдивския университет. Началото на научния форум е в 11.00. Етиката в антропологията и теренните изследвания, Етнографът и теренът – човекът, изследователят, респондентите, Отношенията етнолог – информатор, са част от заглавията. Докладчиците ще говорят още по теми, като  Предразсъдъкът – криво огледало в социологическото изследване, Дюкянът първата половина на ХХ век – фрагменти.Интересът на изследователите е привлечен и от анализационни наблюдения върху маргиналните търговци като липсващото звено във веригата град-село.Екипът на www.kupih.com ще отрази откриването на научното събитие и неговия развой.    

Comments are closed.