Събират в електронна книга етноложки изследвания

 Радостна съм, че макар и да работим в различни университети, изграждаме една малка общност и физическото пространство в залата не е достатъчно за големината й, каза при откриването на студентските етноложки срещи днес в Пловдивския университет доц. д-р Красимира Кръстанова. Според нея на първо място в работата на изследователя излизат отношенията с хората, с които работи.Много важна е и етиката на изследователя. Тя е отговорност и пред научната общност, към която принадлежи, подчерта още зам.-деканът на Философско-историческия факултет.За полезността на етнологичното познание в практиката на историка траколог говори в обръщението си към участниците и гостите проф. Валерия Фол. Не пропускайте и не оставяйте нищо за после, когато сте на терена. Ще дойде време това нещо да влезе в употреба и изведнъж да ви помогне. Моите занимания с етнология ми помагат изключително добре в работата ми на траколог, акцентира специалистът.Да бъдат разбирани хората и тяхната философия, изведе като акцент в дейността на етнолога доц. Веселин Тепавичаров от Софийския университет. Етнологът не трябва да дели хората по раса, цвят на кожата, по религия. Твърде важен за нас е хуманизмът, подчерта доц. Тепавичаров.Студентските етноложки срещи започнаха с доклада на Кристина Бобева (Софийски университет) – Проблеми на подготовката за етнографски терен.Домакините от Пловдиския университет оповестиха още при откриването идеята да съберат в електронна книга изследванията на участниците. Научният форум е двудневен и продължава и утре.

Comments are closed.