Почитаме Преображение Господне!

Categories Календар
0

 

Преображение Господне е днес. Православната църква нарича празника едно от най-дивните събития от земния живот на Иисус. Евангелският разказ ни напомня, че Преображението става на Таворската планина по време на молитва. Изменя се лицето на Иисус, а дрехата му става бяла и блести. Специалистите по православие отбелязват неразделността на Божествената и човешката природа на Спасителя от въплъщението.

Преображението на Иисус Христос е проява на божеството Му, отблясък на Славата, притежавана от него у Отца преди сътворението на света. Свидетели на Преображението са трима от апостолите – Петър, Яков, и Йоан, както и явилите се от небето Моисей и Илия. Явяването на тия велики пророци и разговорът им със Спасителя на човешкия род, гласът на Бог Отец от небето: „Този е Моят възлюбен Син, Него слушайте”, се тълкува като знак, че Преображението е специално действие на силата и славата на въплътилия се на земята Син Божи.

Leave a Reply