Сто години от рождението на етнографа проф. Анастас Примовски

 

Стогодишнината от рождението на проф. Анастас Примовски (1911-1999) не е само календарен факт. С името на учения етнограф свързваме значими изследвания, каквито са „Бит и култура на родопските българи. Материална култура”, „Камиларството в Беломорска Тракия”, „Медникарството в Родопската област”. В специализирани издания Ан. Примовски публикува и стотици текстове с различен жанр, съсредоточени в етнографията и фолклористиката. Концентрирано отношение той проявява и към народните песни, намерило израз в съставянето и редакцията на сборници и в авторството на фолклорни студии.

Погледнато в хронологичен план, той принадлежи на онази генерация в българската наука, към която се причисляват и имената на Христо Вакарелски, Мария Велева, Росица Ангелова, Васил Маринов, Райна Кацарова, Елена Стоин, Иван Качулев.

Анастас Примовски е юрист по образование, роден е в Устово (сега квартал на Смолян). Усетът към текстосъздаването отрано дава отражение у него и още в студентските си години доказва и  своя журналистически  талант като издател и редактор на вестник „Родопска мисъл”.

Творческият профил на Анастас Примовски не би бил пълен, ако не се  посочат и художествените му книги като „Ахряне” – разкази (първото издание е от 1936 г.), „Под родопското небе” – разкази (1938), „Хубави люде” – разкази и новели (1983). Разбира се, казаните дотук заглавия са само част от обемното творчество на Анастас Примовски. Био-библиографски указател под заглавие „Анастас Примовски (Тасо Примо)” е издаден през 1989 г. от смолянската библиотека „Николай Вранчев”. Съставител е Мария Керечева, а научен и библиографски редактор – Мария Гарева.

През май 2001 г. в Смолян се провежда научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на Анастас Примовски. Впоследствие библиографският фонд за бележития български учен се обогатява и с изданието „Изследовател, творец, родолюбец”, редактор-съставител на което е фолклористът доц. д-р Никола Примовски.

„Публицистът, писателят, етнографът и фолклористът Анастас Примовски (Тасо Примо) е явление в нашата култура и наука. И то стойностно, дълбоко и трайно свързано с духовната летопис на България”, отбелязва в началото на своя доклад пред посочената конференция Никола Примовски.

С цялостните си научни и художествени постижения Анастас Примовски е текстосъздател и интерпретатор, стоящ близо до националната научна традиция, влагайки и собствена техника в постигането на смисъла. Анастас Примовски е родопчанин, за когото създаденото от народоведите Стою Шишков, Васил Дечов и Христо Попконстантинов има началния блясък в родопската тематика и последвалото нейно развитие. Анастас Примовски е български творец, който самопризнава: „Това, което съм написал с всичките кусури, не е нищо с оглед на онова, което мислех да напиша!”.

Leave a Reply