Култура и превенция в ритъма на секса

Сексуалната сигурност извежда на 1-и декември презерватива като водещ предмет.Забележително, похвално и оптимистично е, че млади хора, обединени доброволно в групи, слагат лентичките на превенцията и раздават презервативи като напомнящ знак за ролята и смисъла на анатомико-фармацевтичното изобретение.

Идващ вследствие на любовната игра, сексът несъмнено е културологичен феномен. Затова и формирането на култура към него доказва, че осъзнатото  сексуално взаимодействие (пулсациите на подсъзнанието са друга тема)  е заявен усет за социална адекватност, себепознание и макрокомуникативни свойства. Диалогът ражда диалог, диалозите водят до полифония от разумно интуитивни и интуитивно разумни звуци.

Преди, по време и след културната комуникация…

 

Leave a Reply