Млад англицист с лекция за когнитивната лингвистика

Лекция за възникналата в началото на седемдесетте години и определяна като модерна школа на езиковедската мисъл – когнитивната лингвистика, изнесе в Пловдивския университет студентът по английска филология Петър Димитров. С тази лекция от Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” сложиха началото на проектирана поредица от академични срещи между презентатор и  публика. Младият филолог Петър Димитров направи обобщаващо въведение за възникването и развоя на когнитивистиката и посочи пред аудиторията, че когнитивистиката се появява върху картата на лингвистичното познание с книгата „Метафорите, с които живеем”. Тя е резултат от научното взаимодействие между Джордж Лейкоф и Марк Джонсън. В тезисите на Лейкоф метафората се определя като част от ежедневната реч и фактор, влияещ на начина, по който възприемаме, мислим и действаме.

Като всички други лингвисти, и когнитивните изучават езика заради самия него – те се опитват да опишат и обяснят систематичността и структурата му, функциите, които изпълнява, и начина, по който тези функции са реализирани в езиковата система. Най-важната причина, поради която когнитивните лингвисти изучават езика, обаче произхожда от предположението, че той отразява характера на мисловния процес, посочи Петър Димитров.

На срещата присъстваха доц. д-р Светла Пачева – Карабова от Медицинския университет – Пловдив и ст.пр. Цвета Луизова-Хорева от Университета по хранителни технологии, които осъществяват научни изследвания в областта на когнитивистиката.

Инициативата на Лингвистичния клуб привлече интереса на филолозите и те влязоха в персонални разговори по темата и след завършването на лекцията, информираха организаторите.

 

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg

Leave a Reply