Докторантка анализира думите за родство в българския език

Смисловото поле на думите за родство в българския език през призмата на психологията и езикознанието ще бъде представено утре (11 април) от 16.30 часа в 6. аудитория на Пловдивския университет. Лектор е докторантът по психология Лилия Бабакова. Лекцията е част от научния цикъл „Академични срещи в сряда”, които организира Лингвистичният клуб „Проф. Борис Симеонов”.

В смисловото поле се обединяват значения, като това става с постепенен процес в неговата структура, посочва Лилия Бабакова. В своето изследване тя разглежда 52 думи, една част от които се употребяват в книжовния език, а друга – в диалектите. В центъра на смисловото поле за родство влизат названията на най-близките кръвни роднини, подчертава изследователката. Въз основа на анкетни резултати тя е стигнала и до извода, че настъпва стесняване на смисловия обем, с който се възприема понятието за семейство: от по-голямо (патриархално) към по-малко (нуклеарно) семейство.

По-малкият обем на семейството е регистриран в езиковите употреби на по-младите информатори, докато по-възрастните го възприемат като по-голяма единица. За възрастните жени например кръвният признак е водещ фактор при определяне на семейния състав, а мъжете на същата възраст причисляват към семейството също зетя и снахата.

Според фактора „значение на кръвното родство” между младите и възрастните се оформя един вид опозиция. Докато за младите родствените връзки имат по-малка степенн на значение, при възрастните думите за родство получават засилена употреба.

С оглед на половата принадлежност  данните за родство сочат също, че този тип думи се употребяват много повече от жените, отколкото от мъжете.

Изследователят на темата Лилия Бабакова е възпитаник на Пловдивския университет, където завършва едновременно психология и славянска филология със сръбски и хърватски език. Работата й върху термините за родство и тяхното разполагане в смисловото поле е осъществена като дипломна теза с научен ръководител проф. Енчо Герганов. Сега докторант Лилия Бабакова осъществява своите изследвания във възрастовата психология под научното ръководство на популярния специалист в тази област доц. д-р Пламен Цоков.

Езиковедските интереси на докторант Бабакова я отвеждат наскоро и в Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”. Както е известно, тази формация е изградена от студенти и докторанти, анализиращи процеси и явления не само в българския, но и в останалите естествени езици. Пред www.kupih.com докторант Лилия Бабакова сподели, че в обсега на научния й интерес попадат и темите от социологията на езика, където тя констатира различни процеси и явления в зависимост от конкретната тематика на научните си търсения.

 

 

Leave a Reply