Доц. Мария Шнитер: Етнологията създава експерти!

Деканът на Философско-историческия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски” доц. Мария Шнитер говори днес пред журналисти. Поводът са юбилейните тържества по случай 20-годишнината на пловдивската етнология.

В изявлението си доц. Шнитер подчерта, че завършилите специалноста „Етнология” са оформени експерти. Според нея в началото на деветдесетте години хуманитарните и социалните науки са изправени пред изненадата от случващото се в обществото. Моделът на проф. Т.Ив. Живков се оказа успешен Ние на терен трябваше да изследваме феномени, етнически конфликти, религиозни сблъсъци и овладяването им. Затова бих искала обществото да знае колко полезен е един компетентен етнолог, заяви доц. Шнитер.

Тя отбеляза, че пловдивската етнология е получила своето академично признание и има водещо място по преподаване на дисциплината в българското академично образование.

Сега очакваме и общественото признание. Предстои обществото и институциите да разберат все повече колко може да бъдат полезни с екпертните си познания етнолозите, подчерта доц. Мария Шнитер.

Взаимодействието между младите етнолози и институциите намира резултат. Деканът на философско-историческия факулет обяви, че когато канят зам.-министъра на МИЕТ Иво Маринов за конференцията и подчертават пред него професоналната компетенция на завършващите студенти, той отговоря с утвърдителния отговор, че ги познава. Някои млади специалисти са преминали вече конкурс и влизат на работа в системата на МИЕТ.

На юбилейната конференция в Пловдив се събират най-изтъкнатите представители на етнологията, антропологията, фолклористиката и кореспондиращите с тях научни дисциплини, става ясно от програмата на форума.

4 thoughts on “Доц. Мария Шнитер: Етнологията създава експерти!

Leave a Reply