Медицинският университет пуска е-обучение на магистри по обществено здраве

Проект за дистанционно електронно обучение на магистри по обществено здраве представя на пресконференция днес Медицинският университет -Пловдив. Проектът се изпълнява по договор № BG051PO001-4.3.04-0035 – „Създаване на система за ефективно дистанционно електроннобазирано обучение на магистри по обществено здраве”, и се финансира по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., чрез Европейския социален фонд.

Изпълнител на проекта е Факултетът по обществено здраве (ФОЗ), който единствен предоставя задочна форма на обучение, паралелно с редовния прием на студенти в държавно регулираните специалности.

Проектът е на стойност 707 254.78 лева и следва да приключи за 2 години. Основната му цел е да повиши степента на социализация и трудова реализация на кадрите в сферата на общественото здраве, като се създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене през целия живот чрез дистанционни форми на обучение, информират от  медицинския университет – Пловдив. За целта ще бъде създаден Център за дистанционно обучение. В него ще се изучават разработените модули от 64 курса за магистърски програми по обществено здраве.

 

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg

Leave a Reply