kupih.com

изкуството на стила
Home » Архив на категория 'Медицина'

Медици играят за чешма

13.05.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Новини

Благотворително ще сложат футболни екипи студенти по медицина и техни преподаватели – лекари от УМБАЛ „Свети Георги”. Двата тима излизат утре от 17.00 часа на стадион „Пловдив”. Пет лева е входът за двубоя. Приходите отиват за изграждането на уникална по форма чешма в центъра на Пловдив. Инициативата е по проект на Клуб Пловдив – Оптимист Интернешънъл.

Футболният двубой е за пета поредна година. Медиците са настроени да помогнат за облагородяването на Пловдив. Победителят в мача ще получи купа Клуб Пловдив – Оптимист Интернешънъл.

Превенция на гръбначните заболявания почва в УМБАЛ „Свети Георги”

10.05.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Новини

Безплатните профилактични прегледи за превенция на гръбначните заболявания организира от 13 до 17 май УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив, съобщават от университетската болница. В периода на обявената една работна седмица прегледите ще се извършват от 9:00 до 12:00 ч. в Клиниката по неврохирургия Тя се намира на 12-ия етаж в Хирургичния блок на бул.”Пещерско шосе” № 66.

За улеснение на желаещите да се включат в кампанията клиниката обявява два телефона за запазване на часове за прегледи – 032 605 339 и 0882 555 893. Записванията ще стават във времето между 9:00 и 14:00 ч. в дните на кампанията, информира началникът на Неврохиругията доц. д-р Христо Желязков.

 

 

Хипермодерен апарат в УМБАЛ

22.04.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Наука, Новини

С нов литотриптер от високия четвърти клас разполага вече Кабинетът по екстракорпорална литотрипсия на Клиниката по урология на УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив. Апаратът е последно поколение  за  извънтелесна  литотрипсия – с нов тип генератор с електрокондуктивна технология, която гарантира голяма мощност и прецизност при разбиване на камъни в бъбреците, информират от болницата.

С новата придобивка значително ще се подобри лечебният процес при пациентите с бъбречнокаменна болест и усложненията от нея, като им се осигури  много по-краткотраен престой, безболезнени интервенции и многократно по-бързо възстановяване. Екстракорпоралната литотрипсия (ЕКЛТ) е метод за извънтелесно разрушаване на камъни в пикочо-отделителната система с фокусирани ударни вълни. Те се генерират в апарат извън тялото на пациента и се насочват под рентгенов контрол в кристалната решетка на камъка. Под действието на фокусираните вълни структурата на камъка се разрушава и разтрошените дребни частици се изхвърлят по естествения ход на урината.

Основата на екстракорпоралната литотрипсия е да се фокусират ударни вълни върху камъка – т. нар. конкремент, без да се предизвиква увреждане на околните тъкани. За разлика от първите модели, при модерните литотриптери е възможно „разбиване на камъни” както в бъбрека, така също и по цялото протежение на уретера, включително и на камъни в пикочния мехур.

Един сеанс на ЕКЛТ продължава средно около 30 минути – приблизително 2500 – 3000 удара, като се понася добре от пациентите. В много редки случаи, когато пациентът  е по-чувствителен, се налага поставянето на “упойка”, но като цяло с новия апарат от висок клас не се усеща болка и травмата за околните тъкани е минимална, посочват медиците.

На разбиване с ЕКЛТ могат да бъдат подложени почти всички бъбречни камъни с размери по-малки от 2,5-3 см, почти всички уретерни, както и голяма част от мехурните. Към литотрипсията трябва да се пристъпи обаче след лекарска преценка на цялостното състояние на пациента и конкретно – на пикочо-отделителната система. Това е задължително, защото въпреки огромния прогрес на метода като минимално инвазивна процедура   съществуват и противопоказания като бременност, активна инфекция, запушване на уретера, анатомични аномалии и др.

Литотрипсиите ще се извършват по клинична пътека №75с минимален престой до 24 часа в стационара на Клиниката по урология, обясняват оттам. Подходът към всеки пациент е подчинен на цялостното обхващане на хода на заболяването и минимизирането на риска от възможни усложнения, потвърдиха от Клиниката по урология. Националната здравноосигурителна каса заплаща по клинична пътека до две терапевтични сесии на всеки бъбрек за период от 12 месеца, сочи медицинската информация.

Медицинският университет – енергийно ефективен, модернизира 4 библиотеки

21.03.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Наука, Новини

С проект за 2,7 млн. лева Медицинският университет в Пловдив реализира инфраструктурна и технологична модернизация на Библиотечно-информационния си център. Според ректора проф. Стефан Костянев ползата от модернизирането е, че Медицинският университет ще предлага по-качествено образование и библиотечно-информационни услуги за целевите групи в обновена, функционална и достъпна библиотечна среда, в това число и за хора в неравностойно положение.

Медиците обявиха на пресконференция упешното приключване на проекта по  Договор BG161РО001/1.1-07/2009/011 – „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”. Заедно с ректора проф. Костянев основни говорители по време на пресконференцията бяха (на снимката – от дясно на ляво) проф. д-р Мариана Мурджева, дм, зам.-ректор по международно сътрудничество и проектно финансиране; Мая Урумова – директор на Библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив; доц. д-р Георги Паскалев, ректор на МУ – Пловдив до 2011 г.

Проектът е изпълняван по ОП „Регионално развитие”, като стойността му е 2 701 358,57 лв. Близо 2.2 млн. лева от тях са съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие, а 249 249,22 лв. – от държавния бюджет. Собствената инвестиция на МУ – Пловдив е в размер на 186 207,43 лв., конкретизира проф. Костянев. Проектът стартира през юни 2010 г. и приключва през март 2013 г. За този период са извършени строително-ремонтни дейности в четири библиотеки на БИЦ: Централна библиотека и трите й филиала – в База 1, в Медицински колеж и в Комплекс „Студентски общежития”.

Отделно са предприети и енергоефективни мерки в Учебния корпус на Медицински колеж. Над 190 хил. лева ще спести от годишните си разходи за ток и парно Медицинският университет  с въведените мерки за енергийна ефективност по проекта за модернизация на сградите на Висшето училище и Библиотечно-информационния център. Разчетите показват икономия от 1 561 209,28 киловатчаса при източника и 984 079,34 киловатчаса при входа на сградата.

Енергоспестяващите мерки са разработени така, че след тяхното прилагане сградата на Медицинския колеж да получи сертификат за възможно най-висок клас на енергопотребление, в зависимост от нейното състояние и година на пускане в експлоатация, пояснява  проф. Костянев.

Една от целите на проекта бе да се осигури достъпна архитектурна среда за обучаващите се студенти, специализанти и докторанти, които са в неравностойно положение. За равен достъп до Централна библиотека и филиалите на БИЦ в Медицински колеж, Комплекс „Студентски общежития” и База 1 са изградени асансьор, платформа и рампи. Освен обособени зони за четене за лица в неравностойно положение, оборудвахме и компютризирано място за работа на хора със зрителни увреждания, подчертава директорът на БИЦ Мая Урумова.

Инфраструктурната и технологична модернизация на Библиотечно-информационния център позволи достигане на ново равнище на предлаганите библиотечно-информационни услуги. Осъществихме цялостно обновяване на ИТ оборудването, доизградихме мрежовата структура и разширихме достъпа до интернет. Изградихме системи за защита и опазване на библиотечния фонд. Внедрихме RFID технология, (използваща радио-честотна идентификация), с което постигнахме увеличаване на циркулацията, оптимизиране на библиотечното обслужване и опазване на библиотечния фонд. Създадохме студио за дигитализация и надградихме библиотечния софтуер „АБ” с нови функционалности за визуализация на дигитализирани документи. Вече разполагаме със софтуери за отдалечен достъп на оторизирани потребители до електронни ресурси и за управление на цифрови архиви, акцентира Мая Урумова.

Подобряването на образователната инфраструктура на университета ни дава възможност да отговорим на съвременните потребности на студентите и преподавателите в Пловдив, подчертава проф. Костянев. Според него изпълнените проектни дейности допринасят за подобряване на конкурентоспособността на университета и повишават качеството на образователните услуги.

От изпълнените дейности по проекта ще се възползват 4533 български и чуждестранни студенти, които се обучават в Медицински университет – Пловдив в бакалавърски и магистърски програми, както и 104 докторанти. Крайни бенефиценти са нови и завършили медици, специализанти – 688 души, курсисти за получаване на професионална квалификация – 78 души, преподаватели и административен персонал – 1209 души, и външни потребители на библиотеката.