kupih.com

изкуството на стила
Home » Архив на категория 'Медицина' (Page 4)

Център за дистанционно обучение в МУ-Пловдив, преподават 64 модула

29.01.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Наука, Новини

 До две години в Медицинския университет в Пловдив ще бъде създаден Център за дистанционно обучение, в който ще се преподават 64 модула за магистърски програми в сферата на общественото здраве, обяви на пресконференция днес ректорът на висшето медицинско училище проф. д-р Стефан Костянев, дмн,(вдясно) при старта на проекта. Той ще се изпълнява от Факултета по обществено здраве.

 Проектът по договор № BG051PO001-4.3.04-0035 – „Създаване на система за ефективно дистанционно електроннобазирано обучение на магистри по обществено здраве” е на стойност 707 254.78 лева и се финансира по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд. Основната цел е да повиши степента на социализацията и трудова реализация на кадрите в сферата на общественото здраве, като се създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене през целия живот, обясни деканът на Факултета по обществено здраве проф. д-р Румен Стефанов, дм,(вляво).

 Проектът ще се изпълнява 2 години, като в този период ще бъдат разработени електронни модули за дистанционно обучение в 64 курса за магистърските програми на факултета. Ефективността на е-обучението ще се гарантира с разработване на технологична и информационна инфраструктура, софтуер, учебни материали и ресурси. За да обезпечи експертния си ресурс, Медицинският университет в Пловдив ще подготви преподаватели и експерти, които ще прилагат електронните методи на обучение. Резултатите ще бъдат нагледно показани по време на пилотен демонстрационен курс с 200 участници в него.

 Дистанционното обучение не е иновация само по себе си, подчерта проф. Костянев. Въвеждането му във Факултета по обществено здраве на МУ – Пловдив обаче е уникално, защото сме единствените тук, които предоставят задочна форма на обучение паралелно с редовния прием на студенти в държавно регулираните специалности, каза ректорът. И добави, че по-голямата част от дипломиралите се във факултета са практикуващи медици, за които електронно базираният курс е нова възможност за придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен или втора специалност. Освен това, кадрите в областта на здравеопазването, които заемат управленска позиция, имат спешна потребност от повишаване на квалификацията, а дистанционната форма ще им позволи обучение без откъсване от от жизнената и работна среда.

 Целевите групи на проекта са преподаватели от Факултета по обществено здраве, студенти в магистърските програми на ФОЗ, както и административния и техническия персонал за предвиждания по проекта Център за дистанционно обучение (ЦДО). Очакванията са новата форма на обучение да привлече нови курсисти във Факултета и да гарантира трансфер на курсове и акредитация.

 Ползата за студентите от въвеждането на електронно базираното обучение ще е достъп до нови информационни източници и иновационни методи на учене, а за преподавателите – придобиване на изследователски опит в една нова научно-приложна дейност, обясни проф. Стефанов. Освен ЦДО, по проекта ще бъде създадена и многофункционална интернет базирана интегрирана учебна платформа за провеждане на електронно обучение в Медицинския университет.

Медицинският университет пуска е-обучение на магистри по обществено здраве

29.01.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Наука, Новини

Проект за дистанционно електронно обучение на магистри по обществено здраве представя на пресконференция днес Медицинският университет -Пловдив. Проектът се изпълнява по договор № BG051PO001-4.3.04-0035 – „Създаване на система за ефективно дистанционно електроннобазирано обучение на магистри по обществено здраве”, и се финансира по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., чрез Европейския социален фонд.

Изпълнител на проекта е Факултетът по обществено здраве (ФОЗ), който единствен предоставя задочна форма на обучение, паралелно с редовния прием на студенти в държавно регулираните специалности.

Проектът е на стойност 707 254.78 лева и следва да приключи за 2 години. Основната му цел е да повиши степента на социализация и трудова реализация на кадрите в сферата на общественото здраве, като се създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене през целия живот чрез дистанционни форми на обучение, информират от  медицинския университет – Пловдив. За целта ще бъде създаден Център за дистанционно обучение. В него ще се изучават разработените модули от 64 курса за магистърски програми по обществено здраве.

 

Родилната помощ празнуват в УМБАЛ „Свети Георги”

18.01.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Новини

Тържество за Деня на родилната помощ организира Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги”. Празникът е  в понеделник в Клиниката, на третия етаж в Хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе” №66, съобщават медиците. Ще присъстват първото родено бебе за годината и неговите родители, информира началникът на Клиниката проф. д-р Благовест Пехливанов. Детето е момиченце, родено в първия час на 2013 г.

По традиция в Деня на родилната помощ, популярен и като Бабинден, в Клиниката гостуват бивши и настоящи пациентки, родители на новородени бебета, ръководството на лечебното заведение.

 

Даряват апаратура за новородени с пари от ледената пързалка

14.01.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Новини

Животоспасяваща апаратура ще дари „Галакси Пропърти Груп” на Отделението по неонатология в Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги”. Средствата, събрани от целия сезон на функционирането на зимната пързалка на площад „Централен”, стопанисвана от компанията, ще бъдат използвани за закупуване на специализирана апаратура, съобщиха от Неонатологичното отделение. В това медицинско звено се полагат грижи за болните новородени и се нуждаещите се от специални грижи заради недоносеност и ниско тегло при раждане.

Близо двойно се е увеличил броят на децата, които се раждат недоносени. Към момента те са около 12% от всички новородени в страната. Недоносеността в България е повече от два пъти по-висока в сравнение с други европейски страни. Причина за това според специалистите е, че голяма част от майките са в невръстна възраст, а други са над 40 години. Други фактори са ниската здравна култура на бъдещите родилки, недостатъчното наблюдение на бременността, различни инфекции, както и многоплодните бременности.

Тенденцията за увеличаване на броя на недоносените бебета се наблюдава и в Пловдив, и Южен Централен район, обслужван от УМБАЛ „Свети Георги”. Над 300 бебета са настанени в интензивния сектор през миналата година. В клиниката се приемат и бебета от други лечебни заведения, които не разполагат с необходимата апаратура и персонал.

Най-важната цел за неонатолозите е да спасят живота и здравето на най-мъничките пациенти на болницата – тези, които току-що са родени. За целта са необходими добри специалисти и модерна апаратура. Ние можем да помогнем със закупуването на допълнително оборудване като се надяваме да помогнем на работата на интензивните специалисти в Отделението по неонатология на УМБАЛ „Свети Георги”, посочва управителят на „Галакси Пропърти Груп” Галена Малинова. Призоваваме всички пловдивчани да се включат в каузата и да се забавляват на зимната пързалка на площад „Централен”. Обещаваме им едно наистина прекрасно преживяване на леда, а всеки лев, постъпил в касата на зимното съоръжение, ще бъде добавен към сметката за закупуване на болнична апаратура, допълни Галена Малинова.

Зимната пързалка на площад „Централен” ще функционира до месец март. Входът за ползване на съоръжението е 8 лева за един час в най-натоварените часове и дни от седмицата. В тази цена е включен и наемът на кънките. Начинаещите ще направят първите си стъпка върху леда след указания от инструктор.