kupih.com

изкуството на стила
Home » Архив на категория 'Наука' (Page 2)

Арт от ПУ в „Тракарт”

06.06.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

Концерт 3 в 1 организира днес, 6 юни, от 18:00 ч. в Културен център „Тракарт” Педагогическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Заедно с музикалните изпълнения събитието включва художествена изложба, както и рецитал на поезия.

В нетрадиционната проява участват студенти от специалностите „Педагогика на обучението по музика”, „Джаз и поп изпълнителско изкуство”, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” и „Предучилищна и начална училищна педагогика”, съвместно и с ансамбъл „Престо” към НУМТИ „Добрин Петков”.

В рамките на този „концерт – изложба – поезия” студенти и ученици ще представят своите постижения в областта на музикалното, изобразителното и словесноизпълнителското изкуство, информира доц. Таня Бурдева от Педагогическия факултет. Ще прозвучат солови и камерни творби за глас, флейта, китара, маримба, вибрафон. Концертът се реализира по проект „Развитие на художествената култура на ученици и студенти” към фонд „Научни изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски”.

Почват предварителните изпити на ПУ

29.05.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

Общо 2300 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити за прием в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, обявиха от алма-матер. Изпитите по традиция се провеждат в началото на месец юни. Тази година те са в периода от 3 до 7-и. На първата дата е изпитът по-български език, с 1480 кандидат-студенти.

На 4-и юни 398 кандидати ще покажат знания по история на България . По три предмета ще изпитват на 5 юни – математика, химия и психология, за тях са се записали съответно 206, 14 и 96 кандидат-първокурсници. Изпитът по психология се провежда за първи път тази година поради огромния интерес към обучението в тази наука през последните години, обясниха от Пловдивския университет.

Избралите специалности с английски език и информатика ще се явяват на 6 юни, те са съответно 364 и 80 човека. За последния ден от предварителната кампания са насрочени предметите „Биология” – с 95 кандидати, „География” – с 223, и „Физика” – с 8, като по последната дисциплина се провежда тест със събеседване, уточниха от ПУ „Паисий Хилендарски”.

Началото на всички изпити е от 9:00 ч., единствено проверката на говорните и комуникативните способности ще се провежда в петте дни на кампанията, от 14:00 ч. до 17:00 ч.

На предварителните изпити могат да се явят всички желаещи, като с получените оценки те ще могат да участват в класирането, или да се явят отново на същите изпити през юли, ако оценката от предварителния не ги задоволява. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка, ако кандидатстващите са се явили и на предварителните, и на конкурсните изпити през юли.

За втора поредна година ПУ „Паисий Хилендарски” ще записва по първо желание кандидатите, които са получили отлични оценки в предварителната кампания. Предимство през 2013 г. ще има за всички с резултат по шестобалната система от 5,50 до 5,99 – при балообразуването изпитната оценка ще се счита за 6,00. За записване по първо желание в специалности с два приемни изпита – като „Право” например, ще е необходимо и двете оценки да са отлични, уточниха от университета.

За някои от специалностите Пловдивският университет е предвидил и допълнителни дати. На 22 юни са организирани предварителни кандидатстудентски изпити за „Педагогика на обучението по музика”, „Музика” и „Джаз и поп изпълнителско изкуство”. Информация за часовете и залите бъдещите висшисти могат да получат на тел. 032/ 261 704 или в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, кабинет №115, Нова сграда на бул. „България” № 236. На същия адрес в Семинарна зала 103 от 9:00 ч. ще се провежда изпитът за бакалавърската програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” – на 24 юни.

През новата академична 2013/2014 година акредитираният държавен прием на ПУ „Паисий Хилендарски” е 4810 места за бакалавърски, магистърски програми след средно образование и магистърски програми по държавна поръчка след „бакалавър“ – 3960 за редовна форма и 850 за задочна. Те важат за деветте факултета на Пловдивския университет, както и за двата филиали – в Смолян и Кърджали,  и Техническия колеж в Смолян.

 В бакалавърските програми местата са 3410 в редовна форма на обучение и 780 – в задочна. В директните магистърски програми ще бъдат записани 280 човека– 220 ще са редовно обучение, а 60 ще бъдат задочно. В магистратурите след бакалавърска степен акредитираните места са 230 в редовна форма и 10 в задочна. Единствено за Техническия колеж в Смолян има 100 бройки за ОКС „Професионален бакалавър”. Завършилите колежа могат да продължат образованието си в някои магистърски програми както в Пловдивския университет, така и в други висши училища.

 

 

 

Академична делегация от Пловдив парафира в Турция

23.05.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

Подписан Протокол за реализиция на съвместни образователни проекти и поредица от ефективни срещи изпълниха визитата на част от ръководството на УХТ в турските градове Одрин, Бурса и Чорлу, информират от технологичната алма-матер.

По време на срещата с ректора на Тракия университет – Одрин, проф. д-р Йенер Йорук като стъпка след сключения по-рано Международен договор за сътрудничество е подписан Протокол за реализиране на съвместни образователни проекти между двата университета. В него се определят конкретните параметри на обмена на студенти и преподаватели, както и съгласуването на учебните планове на образователните институции. Ректорът на УХТ проф. д.т.н. инж. Кольо Динков и заместник-ректорът по международна и информационна дейност проф. д.т.н. инж. Николай Менков обмениха идеи и с ръководители на професионални колежи към Университета Тракия, добавят от УХТ-Пловдив.

В Бурса българската група представи възможностите за следване в УХТ на специално организирана среща с представители на местната власт, дружеството БалГьоч и председателя му доц. д-р Юксел Йозкан, както и много участници от земляческите организации в Турция. По-късно бе популяризиран УХТ и при посещението в Университета Улудаг в Бурса, където делегацията бе приета от директора на Техническия колеж проф. д-р Ръдван Езенташ, а в Чорлу се състоя среща с околийския заместник по образованието г-н Юмит Йълмаз, разширяват информацията за международните си контакти от технологичния университет.

Визитата на българската делегация е отразена и от сайта на Тракийския университет в Одрин, отбелязва пресслужбата на Университета по хранителин технологии.

 

Етнолог показва град в преход

22.05.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

„Етносоциология на града (по примера на гр. Пловдив)” на преподавателя от ПУ „Паисий Хилендарски“ гл. ас д-р Меглена Златкова презентират тази вечер от 17.00 в Балабановата къща. Книгата ще бъде представена от декана на Философско-историческия факултет доц. д-р Красимира Кръстанова. Партньор и домакин на събитието е Общински институт „Старинен Пловдив”.

Изследването съдържа интерпретация на български град в преход, форми на промени в градските пространства, трансформации на местата за живеене, договаряне на границите между публично и частно, конструиране на памет и изява на идентичности. Показва етносоциологическо изследване на акценти от живота на Пловдив на границата на две столетия – ХХ и ХХІ в. и на един негов жилищен район – „Тракия”,  като градски палимпсест. Животът на града в квартала е проследен през различни гледни точки на различни поколения пловдивчани, чрез образи на града и градски истории, чрез всекидневния живот и празниците. палимпсестът е писмен паметник, чийто първоначален текст е заличен, за да се използва пергаментът втори път.По следите от старото мастило първоначалният текст се разчита с цветооделителна фотография.Някои от важните български езикови паметници са палимпести, посочват специалистите.

 Д-р Меглена Златкова работи в Катедрата по етнология във Философско-исторически факултет. Завършва специалност „Етнология“ и защитава дисертация по социология. Специализира във Франция, Румъния, Унгария в областта на градските изследвания, културното наследство, визуалната антропология. Участва в множество национални и международни изследователски проекти, свързани с диалог между културите, общности, наследства, социални динамики, местно развитие, миграции. Изнася лекции и доклади на конференции в Любляна, Париж, Лион, Будапеща, Амстердам, Лисабон, Клуж-Напока, Санкт Петербург.

Пловдив е модел за съвместно живеене на различията, посочва авторката. Изследването поставя и множество теоретични и методологически въпроси за една възможна градска етносоциология, чиито отговори ще продължават да бъдат търсени в следващи „случвания” на града.

„Етносоциология на града (по примера на гр. Пловдив)” е финансирана с конкурс на Фонд научни изследвания към МОМН. Изданието включва и разширено резюме на английски език