kupih.com

изкуството на стила
Home » Архив на категория 'Наука' (Page 6)

Консул и ректори откриват библиотека

08.04.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини, Четенето

Официално откриват реновираната библиотека по турски език, литература и култура в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” утре от 11.00 часа. Лентата ще прережат ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов, генералният консул на Турция в Пловдив г-н Шенер Джебеджи и ректорът на Тракийския университет в Одрин проф. д-р Йенер Йорук.

Библиотеката е разположена в 331 стая на Новата сграда на висшето училище, на бул. „България” №236, и се посещава от студентите в специалностите с турски език. Обновяването е реализирано с помощта на Генералното консулство на Турция и от Тракийския университет в Одрин. Двете институции са осигурили обзавеждане и оборудване за необходимостите в учебния процес – мебели, шкафове за съхранение на книги, читателски маси и столове, климатизатор.

Закупени са и три компютъра, две мултифункционални устройства – с възможности на принтер, скенер и копирна машина, едното с опция за работа с хартиен формат А3. За провеждането на интерактивни учебни занятия са дарени LCD телевизор и DVD плеър, както и мултимедиен проектор, информират домакините от Пловдивския университет.

 

Дипломират се 138 отличници по икономически и социални науки

04.04.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

749 абсолвенти от Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски” ще получат дипломите си на 6 април, събота. Випускът завършва със 138 отличници – 60 бакалаври и 78 магистри, съобщават от университета.

В 10:00 ч. започва тържествената церемония за магистрите. Те са общо 485 и са от специалностите „Бизнес администрация”, „Счетоводство и анализ”, „Финансов мениджмънт”, „Корпоративно управление”, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността”, „Управление на човешките ресурси”, „Международна търговия” и „Бизнес икономика”.

Завършващите бакалавърска степен са 264, от специалностите „Маркетинг”, „Макроикономика” и „Стопанско управление” – редовна и задочна форма, и „Политология” и „Международни икономически отношения”. Те ще получат дипломите си от 14:30 ч. на 6 април.

Промоциите на Факултета по икономически и социални науки са в Спортната зала на университета на бул. „България” №236, като всички завършващи ще положат Галилеевата клетва. Тя е част от церемониите във висшите училища в Европа.

 

Професор социолог – почетен доктор на ПУ

26.03.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

Основателят на Института за науки за културата в Лайпциг – проф. д-р Йоханес Вайс, получи почетното звание „доктор хонорис кауза” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” снощи. Проф. Вайс е член на Международния борд на директорите на Института за критически социални изследвания към Пловдивския университет. Професор е по социологическа теория и философия на социалните науки в Университета в Касел, Германия, гост-преподавател в университети в Италия, Канада, Грузия; гост-изследовател в Център „Фридрих Ницше” и в Център „Макс Вебер” – Ерфурт.

След обединението на Германия в периода 1991 – 1993 г. е основател и първи директор на Института за науки за културата в Лайпциг, а през 1993 г. е удостоен с медал „Каспер Борнер” за особени заслуги за обновяването на Университета в Лайпциг. Най-големите приноси на проф. д-р Йоханес Вайс са в областта на социологическата теория, осмислянето на социологическата класика, теорията и диагностиката на съвременната епоха, посочват от ПУ.

Зам.-ректорът на ПУ по учебната дейност доц. д-р Жоржета Чолакова откри официалната церемония.  За академичния  профил на проф. Вайс като изследовател говориха деканът на Философско-историческия факултет доц. д-р Красимира Кръстанова и доц. д-р Светлана Събева, ръководител на катедрата „Социология и науки за човека” . В своите акценти те подчертаха, че проф. Вайс участва  в обединението на Европа като духовна форма, а научните му изследвания се отличават с експериментаторство и преминаване през строгите граници между близкостоящи дисциплини.

След като ролучи почетното звание „доктор хонорис кауза”, проф. Вайс заяви, че с тази титла се чувства разбран и признат за своите постижения. В академичното си слово професорът социолог посочи колегиалното партньорство в работата като фактор за положителни резултати.-

Почетното звание „доктор хонорис кауза” се присъжда на проф. Вайс  по предложение на Философско-историческия факултет заради изключителните му интелектуални постижения в областите на социологическата теория и философията на социалните науки,  приносите му за обновяването на изследванията и преподаването по социология и философия в Пловдивския университет. Проф. д-р Йоханес Вайсе винаги е демонстрирал лична ангажираност и дългогодишна подкрепа за интернационализирането на научните изследвания в Пловдивския университет чрез множество научни форуми в България и Германия, конкретизират от ПУ „Паисий Хилендарски”.

Ректорът на университетат проф. д-р Запрян Козлуджов изтъкна приноса на проф. Вайс за ефективното взаимодействие между Пловдивския университет и немския учен.

 

Представиха екзистенциална книга от спец в технологичния мениджмънт

26.03.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини, Четенето

Книгата на проф. Ханс Висема „Сибирски уроци за живота, любовта и смъртта” беше представена в Пловдивския университет. Ханс Висема е специалист в областта на технологичния мениджмънт. Повече от 20 години работи в България. В проект е и книгата му „Защо обичам България”.

Гл. ас. д-р Теофана Гайдарова (вляво) представи автора и неговото произведение. Тя подчерта, че проф. Висема споделя с читателите натрупаната в годините мъдрост. Книгата е адресирана към тези читатели, които искат да прозрат по-дълбоко живота си и да намерят помощ в личните си интереси към себепознанието, подчерта д-р Гайдарова. Според нея Ханс Висема е тънък познавач на човешката природа и това свойство развива и в практиката си като консултант на хиляди мениджъри и студенти.

Силно въздействие книгата оказва и когато читателят погледне към по-странното, насочи вниманието на аудиторията към абстрактността на книгата д-р Теофана Гайдарова.

Премиерата беше открита от зам.-декана на Филологическия факултет доц. д-р Красимира Чакърова, която адмирира случването на литературното събитие.

Ханс Висеман говори на английски. Преподавателят от катедрата по английска филология Веселина Койнакова превеждаше словото на професор Висема. Той говори за антропо-философските специфики на книгата си и за разликите между академичното и художественото писане. В центъра й стои човекът като структура. Какво е нейното измерение през призмата на хуманитарните концепции, читателят разбира при досега си със съдържанието на сибирските уроци, споделиха преминали вече през сюжета на текста.