kupih.com

изкуството на стила
Home » Page 164

Планират часове по безопасност на движението

23.02.2011, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Новини

 Пет са досега изградените специализирани площадки в Пловдив, които ще дават възможност на децата от ранна възраст да усвояват правилата за безопасност на движението. Предстои изграждане на площадка и в район „Централен”, посочиха от дирекция „Спорт и младежка политика” в общината. Както е вече известно, вчера в столицата беше подписана Европейската харта за пътна безопасност. За 2011 към инициативата на Европейската комисия се присъединяват нови 27 участници. Целта е да да бъде спасен животът на 25 000 души, които ежегодно стават жертва на катастрофи по европейските пътища В подкрепа на хартата ще се направи програма за целогодишно обучение по безопасност на движението, като ще се търси възможност и за теоретични часове в училище. Заместник-кметът  Георги Титюков получи Европейската харта за пътна безопасност от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Александър Цветков, казаха още от „Спорт и младежка политика”.

Comments Off

Честваме майчиния език: материк е в собственото ни световъзприятие!

21.02.2011, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в БългарскиЯТ език, Изкуство, Календар

 Днес е Денят на майчиния език. Съвременният свят издърпва езика като основно средство за перспективи. Технологиите скоростно вадят иновативните си предизвикателства, а динамиката на човешкото общуване претендира пред нас, носителите на различните езици, да владеем родния с цялата му речниково-граматична многоцветност, но и водещите комуникативни системи в световната социообщност.И така, майчиният език ще стои устойчиво със своите символни функции, подкрепящ собственото ни езиково-генетично самочувствие. За родния ни български език филолозите – негови историци, слагат в авангарда историческото му своеобразие, което високогласно ни напомня неговите официални функции през Средновековието.Екзотико-артистичен, националният български език с всичките си функционални варианти  изговаря етнокултурни специфики. В единството от многообразието – матерният ни български изправя снага след поредното гимнастическо упражнение в мултиезиковия материк от книжовноезикови формации, жаргони и собствени лингвостилистични техницизми.Техника е да усвояваме тайните на езика!Честито!…

19 февруари – почитаме най-великия българин!

19.02.2011, Вера Антонова Публикувано в Новини

На днешната дата, и децата знаят, се навършват 138 години от обесването на Васил Левски – най-великият българин! В цялата страна граждани полагаха венци и свеждаха глави в памет на Апостола, кметове четяха вече четени речи, слушахме познати революционни песни.Но не по досадно задължение, а от патриотични подбуди, ние от www.kupih.com искаме да ви напомним, че живеем в една страна, която, макар да няма славно настояще, има наистина славно минало. Да почетем паметта на героя не задължително със заря, а като пазим жив спомена за него! Поклон!ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИО, майко моя, родино мила,защо тъй жално, тъй милно плачеш?Гарване, и ти, птицо проклета,на чий гроб там тъй грозно грачеш?Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,затуй, че ти си черна робиня,затуй, че твоят свещен глас, майко,е глас без помощ, глас във пустиня.Плачи! Там близо край град Софиястърчи, аз видях, черно бесило,и твой един син, Българийо,виси на него със страшна сила.Гарванът грачи грозно, зловещо,псета и вълци вият в полята,старци се молят богу горещо,жените плачат, пищят децата.Зимата пее свойта зла песен,вихрове гонят тръни в полето,и студ, и мраз, и плач без надежданавяват на теб скръб на сърцето.

Емоции в синтаксиса на лайфа – Кавалерът върти дамите и/или Дамата върти кавалерите

18.02.2011, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в БългарскиЯТ език, Изкуство, Календар, Лайф парти

 Вчера публикуваният текст за езиковия код и позицията му между науката и капризната жена доведе до филологически реакции днес към екипа на www.kupih.com. Колеги с разноинтереси във филологията – от литературната интерпретация до семиотиката, учудващо сляха мненията си, за да кажат, че можело да се развива и такъв стил в съвременната ни текстотворна практика. Приехме с доста удоволствие положителните оценки, защото интердисциплинарните техники и забежките из всевъзможни зони на хуманитарното знание все повече се настаняват в новото филологическо пълновремие.Стилът е физиономия на автора, посочват философите, давайки поредния ключ към тънките смисли и невидимо видимите знаци от абстрактно съдържание. А езикът, който често се заключва в собствената си невинаги проходима мрежа от посоки, има и една особено интересна, събираща граматичното и художественото във внушителен модел от прелестна форма и страстно охладено съдържание. Това е игровата му функция и колоризацията на думореда. (Наскоро писахме за шарения думоред.)Поетите си сътворяват екзотични думи, анализаторите на техните творби търсят повече от сложеното съдържание, а езиковедите ги описват. Великолепно, но някак навлизаме психологически в университетските конспекти, а е петък. Време за лайф парти, каквато е една от рубриките на www.kupih.com.И понеже е време за лайф, или лайфено време, както ви е готино, така си го наричайте, малко ще се впуснем в лайф из граматиката. Има една дисциплина, дето доста от студентите филолози настръхват от нея – синтаксиса. Изреченията и техните структурни схеми и разбори. Прости, сложни, едносказуемни, многосказуемни. С допълнения и обстоятелствени пояснения.Сега идеята е друга. Ако на един кавалер се паднат три дами или на една дама трима кавалери как да се направи синтактичната структура на купона. Синтаксисът на лайфа се оказва по-сложен от възможните схеми и модели в синтаксиса на литературата, макар доста от изреченията там да са тръгнали навярно от синтаксиса на лайфа. Ние сме за една известна и лесна схема – подлог, сказуемо, допълнение Кавалерът върти дамите и/или Дамата върти кавалерите.Петък е и е време за синтаксис на лайфа. Езиколюбците от www.kupih.com сме на празнична честота. И събираме компанията на чашка коктейл за новото направление, което някак отведнъж май се роди на страниците на нашето издание – езиковата щурология.  Тя показва темперамента на думите и техните емоционални обединения в синтаксиса на лайфа. Там е възможна още една комбинация подлог-сказуемо-допълнение. Изречението върти формите и/или Формите въртят изречението.Важна е енергията на ритъма и ритъмът на енергията.Желаем ви силни усещания в синтаксиса на лайфа. Уикендно е!