kupih.com

изкуството на стила
Home » Page 8

Катедра от УХТ празнува международно юбилей

13.05.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

С неколкодневни тържества и юбилейна научна конференция отбеляза 40-годишнината си Катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ (МАХВП) към Техническия факултет на Университета по хранителни технологии – Пловдив. Събитията стартираха със среща между студенти и фирми от хранителното машиностроене. Програмата продължи с академичен празник и международна научна конференция, включваща над 60 доклада от страната и чужбина. Поздравяваме не само тези, които работят и учат тук, но и ветераните-преподаватели и професори, с  чиито усилия е създаден научният ресурс  на катедрата и добрата й репутация”, подчерта в приветствието си ректорът на УХТ-Пловдив проф. д.т.н. инж. Кольо Динков. Поздравителни адреси от български и чуждестранни университети и научни организации оповести ръководителят на катедрата проф. д-р инж. Стефан Стефанов. Почетният председател на организационния комитет на тържествата проф. д.т.н. инж. Стефан Дичев направи ретроспекция за богатата история на катедра МАХВП и приноса на нейния екип за подготовката на специалисти в областта на техниката за хранителната индустрия.

Участниците в конференцията заседаваха по секции и на Кръгла маса с наслов: „Актуални проблеми и съвременни методи при подготовката на специалисти с висше образование за нуждите на хранителната промишленост“.

Катедра МАХВП е създадена през 1973 г. с решение на Академичния съвет на тогавашния ВИХВП за провеждане на профилиращо обучение на студентите от специалност ,,Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост”. Досега в катедрата са дипломирани повече от 900 инженери с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“. Катедрата е без аналог в областта на висшето образование в национален мащаб и е един от водещите сектори в обучението на специалисти от областта на хранителното, биотехнологичното и опаковъчното машиностроене, посочват от Университета по хранителни технологии.

Медици играят за чешма

13.05.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Новини

Благотворително ще сложат футболни екипи студенти по медицина и техни преподаватели – лекари от УМБАЛ „Свети Георги”. Двата тима излизат утре от 17.00 часа на стадион „Пловдив”. Пет лева е входът за двубоя. Приходите отиват за изграждането на уникална по форма чешма в центъра на Пловдив. Инициативата е по проект на Клуб Пловдив – Оптимист Интернешънъл.

Футболният двубой е за пета поредна година. Медиците са настроени да помогнат за облагородяването на Пловдив. Победителят в мача ще получи купа Клуб Пловдив – Оптимист Интернешънъл.

Денят на равноапостолите Кирил и Методий – инознание за инодействията

11.05.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Календар, Наука

Денят на равноапостолите Кирил и Методий се чества на 11 май. Значението на двамата братя за славянската култура и развитието на славянската филология е неколкократно изтъквано от изследавателите. Създаването на глаголицата и дейността на Кирило-Методиевите ученици са сред медиевистичните феномени, които търсачите на преинтерпретации и новооткрития в лоното на средновековната семиотика имат за обект на анализ и научноизследователски проекции. Смисловите координати на темата за Кирило-Методиевото дело и Кирило-Методиевият въпрос, навлезли като номинационни структури устойчиво и в конспектите на академичните дисциплини, са многомерни, широкопространствени и въпросително пространни. Двамата братя и посланията на техния ерудизъм преминават през границите на времето, творейки културологични ориентири на времевостта. Това в аспекта на абстрактната конкретика. А конкретиката на историческите факти дава възрожденистка визуализация: за първи път в периода на Българското възраждане, на 11 май 1851 г., в епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий” в Пловдив по инициатива на Найден Геров е организиран празник в чест на равноапостолите Кирил и Методий. Датата е избрана, тъй като е и общият църковен празник на двамата светии. Оформено е мнение, че този ден се е превърнал в елативно ярък израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата. А те, като трикомпонентна структура с автономност на съставките и едновременна интеграционна реализуемост, дават образа на онова, което хуманитарно може да наречем невъобразена образност – скулптурирана в реалността на инодействието, водещо до инознание!

Превенция на гръбначните заболявания почва в УМБАЛ „Свети Георги”

10.05.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Новини

Безплатните профилактични прегледи за превенция на гръбначните заболявания организира от 13 до 17 май УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив, съобщават от университетската болница. В периода на обявената една работна седмица прегледите ще се извършват от 9:00 до 12:00 ч. в Клиниката по неврохирургия Тя се намира на 12-ия етаж в Хирургичния блок на бул.”Пещерско шосе” № 66.

За улеснение на желаещите да се включат в кампанията клиниката обявява два телефона за запазване на часове за прегледи – 032 605 339 и 0882 555 893. Записванията ще стават във времето между 9:00 и 14:00 ч. в дните на кампанията, информира началникът на Неврохиругията доц. д-р Христо Желязков.