Млад русист с лекция в Пловдивския университет

Филологът русист и германист Енчо Тилев ще говори утре в Пловдивския университет за думите със старобългарски и църковнославянски произход, които притежават стилистична маркировка в българския и руския език. Младият езиковед, който е печелил двукратно националния приз „Студент на годината”, разглежда тези думи в историческия им развой и тяхното съвременно състояние. Енчо Тилев е съпредседател на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” и една от надеждите на пловдивската лингвистика, подсказаха за второто пред www.kupih.com от езиковедските среди. Талантливият млад филолог е завършил „Руски език и немски език” и сполучливо се справя в областта на славистиката и германистиката, информираха негови колеги.

Лекцията на Енчо Тилев е утре, 27 март, от 16.30 часа в Заседателната зала в Ректората на Пловдивския университет.

 

Leave a Reply