Училище и университет партнираха в Баните

0

 

Двудневен дискусионен форум организира СОУ „Христо Ботев” – община Баните, Смолянска област. Форумът премина под мото  „Поезията на Ботев и българската национална идентичност, параметри на моралността в днешния ден”. В рамките на образователната инициатива преподаватели от училището и техните гости филолози конферираха и по темата „Предизвикателствата на учителската професия. Ролята на екипната работа”. Директорът на СОУ „Христо Ботев” Пенчо Токучев и неговият екип посрещнаха филологическа делегация начело с литературоведа доц. д-р Соня Райчева. Специалистът по методика на литературното обучение предвождаше в родопския курорт преподаватели от професионални гимназии в Пловдив и Сливен, стажанти и студенти.

Възпитаниците на главен учител Маргарита Димитрова показаха, че в Баните актуалните тенденции в обучението по литература са намерили забележителен израз и са в съответствие с темповете в литературознанието. Четири ученически екипа представиха твореца Христо Ботев и убедиха в познаването на многоизмерния му мисловен талант.

Чрез формата на презентацията гл. учител Маргарита Димитрова и учениците създадоха у многобройната публика приятното усещане, че присъстващите са зрители в литературно тв студио, където тийнейджърите демонстрират собствените си познания и приемат конкуренцията между екипите за фактор, повдигащ познавателните им търсения.

На форума в Баните гостуваха и членове на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” от Пловдивския университет. Тази филологическа формация обединява студенти и докторанти с подчертани интереси в областта на езикознанието. Сред тях е и филологът Филип Филипов, който сега практикува учителската професия в училището в Баните.

Младите лингвисти работят под ръководството на езиковеда доц. д-р Красимира Чакърова, известен учен в областта на съвременния български език и главен организатор на традиционната за Пловдив студентско-докторантска научна конференция с участието на филолози от цялата страна.

Позитивните резултати от иновациите и последователността в екипната работа бяха отбелязани от доц. д-р Соня Райчева на кръглата маса в СОУ „Христо Ботев”. Директорът на училището Пенчо Токучев подчерта и доброто взаимодействие между ръководената от него образователна институция и екипа от Пловдивския университет.

 

Leave a Reply