Музическост и музика: Международният ден на музиката е!

 Стартираме в октомври с Международния ден на музиката. Началните цифри и началата принципно са хубаво нещо и това някак несъзнателно съпътства световъзприятието ни. Заедно с всичко останало, отнасящо съ към art-а на несъзнателното, идеята за нерационално творчество е яко сложена в получаването на музикалната творба. С това, естествено, нито отричаме, нито се дистанцираме от нотологията (терминът май ще се окаже оказионален) и нейните аксиоматични положения. Нотописът е моделираност, изградена от логически структури. Нотописът е указание и ориентиращ знак. И това е беспорно. Но безспорно е и още нещо – музиката се първосътворява във и от онези мистични способности, които проекцията е дала на творците. И така ги е превърнала в създатели на един друг тип светоусещане – с мелодика и ритъм, вървящи и едновременно, и с комбинационно разместване.

Гласът на музиката е глас на музическото. А самата музика?! Музиката е музика. Ето как с една класическа синтактична структура дефинирахме музиката. Тази денифиниция е максимално кратка, вместваща в смисъла си хилядолетното за музиката, пропътувало вековете и продължаващо пътуването си към бъдещността. Продължава, защото е музика. Потвърждение на тезата, че музиката е музика…

Многообразието на стилове и жанрове многоблясъчно зарежда музикалните тоналности с цветове, а онези тайнствено действащи способности на музикотворците си слагат диези и бемоли, щрихират си октави и  събират  в едно хармонизирано цяло, понякога изначално разхармонизирани факти. Това вече е импровизация. А импровизацията е от значение. В много от случаите българската фолклорна музика го доказва. Доказателствената сила на музиката е в нейната музическост, в музическостта на творците й.

Честит празник на творците и на публиката, която и в концертната зала, и от собствената си възприятийна music зона праща славослов за създателите на музикалните феномени…

Международният ден на музикате е!

Leave a Reply