Георги Връбчев: странност на магистралите и някъде…там…някъде…

„Някъде …там…някъде” е озаглавил белетристичната си книга Георги Връбчев. Структуро-композиционно произведението обединява две творби. Първата от тях се е превърнала и в заглавие. Втората е онасловена „Странни магистрали”, а авторът успоредява теми за природата, човешките съдби и пътя. В собствената си геометризация на смисъла Георги Връбчев сюжетира екзистенциално и отваря на читателя художествените траектории от смислово-стилистични пространства, проектирани в книгата.

Преди дни „Някъде… там…някъде” беше представена в Пловдив. През януари книгата имаше премиера и в Пазарджик – града, където авторът завършва езикова гимназия, преди да поеме към Юридическия факулет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

В интерпретацията на Тони Петкова от НБ „Иван Вазов” Георги Връбчев чрез средствата на изящен психологизъм в „Някъде… там…някъде” разкрива необходимата равносметка, която човекът трябва да прави за своето минало, настояще и бъдеще. В „Някъде… там…някъде” темата за прошката, но във формата „какво и каква част сме готови да си простим” според Тони Петкова присъства централизирано. Втората творба, едновременно автономна – със собствена семантика и композиционна оформеност – „Странни магистрали”, презентира етически категории и състояния, които функционират у човека по магистралите на житейскостта.

В НБ „Иван Вазов” Георги Връбчев говори обобщаващо за своята  книга и предпочете въпросите на присъстващите. Преди белетристът да разкрие за творческите си импулси, за периодите на художественото посягане към думите и техния широкопараметричен смисъл, Галя Стойчева от НБ „Иван Вазов” с презентативен артистизъм съсредоточи вниманието на публиката върху доминантите във визитката на твореца.

Книгата на Георги Връбчев има овладяна синтактичност, авторът композира изреченските единици в ритмично темпо. Това е плюс за читателя, който среща възприемаеми модели, където смисълът е разположен в пространството на граматически структури, преливащи една към друга и заедно с това запазващи напомнящия сигнал за съдържанието на предходно казаното.

Георги Връбчев признава, че между професионалните действия в правото и литературните действия да създаваш художествени произведения стои обединяващо творческият момент. Днес авторът работи като нотариус, но словесната художественост върви паралелно с основната му професия. Сега в творческия кабинет на Георги Връбчев пак е литературнохудожествено и той продължава, сюжетирайки следващата си книга.

 

 

 

 

 

Leave a Reply