Художественото мислене – от аквариума на въображението до смислово-визуалните фигурации

В обедна разговорка днес се оказахме неактивни участници по темата за художественото мислене. И понеже преходът на пасивността в активност е процес на трансформация, сега трансформираме обедното си неучастие в словесно изразена теза. Художественото мислене е колоризиращо мислене. То впръсква визуални ефекти в познавателния аромат на назованото съдържание. Художественото мислене е разнотраекторийно, но има систематичен център, без който са невъзможни актуалността и функционалният му динамизъм. Мисленето като психологически процес е обемна тема и всяко редуцирано навлизане в нея би изнесло на теоретичния подиум поредица от въпросителни. Затова тук търсим по-скоро публицистичната интерпретация на художественото мислене.

Художественото мислене може да го номинираме и като мислене в художествени модели, излезли изпод определени структурни схеми. Само че схематичността не е шаблонен тип, а отворена структура с еластичност в координатите на собствената си символност и смислопотенциал.

Художественото мислене търси и намира аналози, а в сравнението и съпоставките се открояват повече обектите на интерпретация. Художественото мислене обагря моноцветието и го превръща в многоцветна симетризирана фигура, където едноформулни приложения за обема й не са възможни. Така че за нас художественото мислене е отворено мислене, даващо сериозен коридор на интерпретацията, и то интерпретацията с вмъквания вътре в изреченските модели. Художественото мислене може да наслагва съдържание, но преди това разширява пространствата на изговаряното в акта на речавата активност и добавя нови знаци на познание!

Художественото мислене има функцията да интегрира и провокира тълкувания и нагласи. Художественото мислене е устен тип, притежаващ капацитета да преминава в писмено презентирана форма. Така то се доближава до картината, излязла от мисловния заряд и ръчната техника на художника. Художественото мислене и художническото мислене имат линия на пресичане и това е етимологическото им родство. Защото коренът –худ се родее с корена на думата hand – ръка, а историята на думите  и междукултурното взаимодействие ни представят, че у старите народности сръчността и мъдростта са били синоними…   Оттук вече се върви към Творбите издават ръката на майстора. И преди да издадат ръката, тя е посегнала по свои, тайни пътища към аквариума на въобрежението, реализиращо се в смислово- визуални фигурации!

Leave a Reply