Представиха екзистенциална книга от спец в технологичния мениджмънт

Книгата на проф. Ханс Висема „Сибирски уроци за живота, любовта и смъртта” беше представена в Пловдивския университет. Ханс Висема е специалист в областта на технологичния мениджмънт. Повече от 20 години работи в България. В проект е и книгата му „Защо обичам България”.

Гл. ас. д-р Теофана Гайдарова (вляво) представи автора и неговото произведение. Тя подчерта, че проф. Висема споделя с читателите натрупаната в годините мъдрост. Книгата е адресирана към тези читатели, които искат да прозрат по-дълбоко живота си и да намерят помощ в личните си интереси към себепознанието, подчерта д-р Гайдарова. Според нея Ханс Висема е тънък познавач на човешката природа и това свойство развива и в практиката си като консултант на хиляди мениджъри и студенти.

Силно въздействие книгата оказва и когато читателят погледне към по-странното, насочи вниманието на аудиторията към абстрактността на книгата д-р Теофана Гайдарова.

Премиерата беше открита от зам.-декана на Филологическия факултет доц. д-р Красимира Чакърова, която адмирира случването на литературното събитие.

Ханс Висеман говори на английски. Преподавателят от катедрата по английска филология Веселина Койнакова превеждаше словото на професор Висема. Той говори за антропо-философските специфики на книгата си и за разликите между академичното и художественото писане. В центъра й стои човекът като структура. Какво е нейното измерение през призмата на хуманитарните концепции, читателят разбира при досега си със съдържанието на сибирските уроци, споделиха преминали вече през сюжета на текста.

Leave a Reply