Хипермодерен апарат в УМБАЛ

С нов литотриптер от високия четвърти клас разполага вече Кабинетът по екстракорпорална литотрипсия на Клиниката по урология на УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив. Апаратът е последно поколение  за  извънтелесна  литотрипсия – с нов тип генератор с електрокондуктивна технология, която гарантира голяма мощност и прецизност при разбиване на камъни в бъбреците, информират от болницата.

С новата придобивка значително ще се подобри лечебният процес при пациентите с бъбречнокаменна болест и усложненията от нея, като им се осигури  много по-краткотраен престой, безболезнени интервенции и многократно по-бързо възстановяване. Екстракорпоралната литотрипсия (ЕКЛТ) е метод за извънтелесно разрушаване на камъни в пикочо-отделителната система с фокусирани ударни вълни. Те се генерират в апарат извън тялото на пациента и се насочват под рентгенов контрол в кристалната решетка на камъка. Под действието на фокусираните вълни структурата на камъка се разрушава и разтрошените дребни частици се изхвърлят по естествения ход на урината.

Основата на екстракорпоралната литотрипсия е да се фокусират ударни вълни върху камъка – т. нар. конкремент, без да се предизвиква увреждане на околните тъкани. За разлика от първите модели, при модерните литотриптери е възможно „разбиване на камъни” както в бъбрека, така също и по цялото протежение на уретера, включително и на камъни в пикочния мехур.

Един сеанс на ЕКЛТ продължава средно около 30 минути – приблизително 2500 – 3000 удара, като се понася добре от пациентите. В много редки случаи, когато пациентът  е по-чувствителен, се налага поставянето на “упойка”, но като цяло с новия апарат от висок клас не се усеща болка и травмата за околните тъкани е минимална, посочват медиците.

На разбиване с ЕКЛТ могат да бъдат подложени почти всички бъбречни камъни с размери по-малки от 2,5-3 см, почти всички уретерни, както и голяма част от мехурните. Към литотрипсията трябва да се пристъпи обаче след лекарска преценка на цялостното състояние на пациента и конкретно – на пикочо-отделителната система. Това е задължително, защото въпреки огромния прогрес на метода като минимално инвазивна процедура   съществуват и противопоказания като бременност, активна инфекция, запушване на уретера, анатомични аномалии и др.

Литотрипсиите ще се извършват по клинична пътека №75с минимален престой до 24 часа в стационара на Клиниката по урология, обясняват оттам. Подходът към всеки пациент е подчинен на цялостното обхващане на хода на заболяването и минимизирането на риска от възможни усложнения, потвърдиха от Клиниката по урология. Националната здравноосигурителна каса заплаща по клинична пътека до две терапевтични сесии на всеки бъбрек за период от 12 месеца, сочи медицинската информация.

Leave a Reply