Етнолог показва град в преход

0

„Етносоциология на града (по примера на гр. Пловдив)” на преподавателя от ПУ „Паисий Хилендарски“ гл. ас д-р Меглена Златкова презентират тази вечер от 17.00 в Балабановата къща. Книгата ще бъде представена от декана на Философско-историческия факултет доц. д-р Красимира Кръстанова. Партньор и домакин на събитието е Общински институт „Старинен Пловдив”.

Изследването съдържа интерпретация на български град в преход, форми на промени в градските пространства, трансформации на местата за живеене, договаряне на границите между публично и частно, конструиране на памет и изява на идентичности. Показва етносоциологическо изследване на акценти от живота на Пловдив на границата на две столетия – ХХ и ХХІ в. и на един негов жилищен район – „Тракия”,  като градски палимпсест. Животът на града в квартала е проследен през различни гледни точки на различни поколения пловдивчани, чрез образи на града и градски истории, чрез всекидневния живот и празниците. палимпсестът е писмен паметник, чийто първоначален текст е заличен, за да се използва пергаментът втори път.По следите от старото мастило първоначалният текст се разчита с цветооделителна фотография.Някои от важните български езикови паметници са палимпести, посочват специалистите.

 Д-р Меглена Златкова работи в Катедрата по етнология във Философско-исторически факултет. Завършва специалност „Етнология“ и защитава дисертация по социология. Специализира във Франция, Румъния, Унгария в областта на градските изследвания, културното наследство, визуалната антропология. Участва в множество национални и международни изследователски проекти, свързани с диалог между културите, общности, наследства, социални динамики, местно развитие, миграции. Изнася лекции и доклади на конференции в Любляна, Париж, Лион, Будапеща, Амстердам, Лисабон, Клуж-Напока, Санкт Петербург.

Пловдив е модел за съвместно живеене на различията, посочва авторката. Изследването поставя и множество теоретични и методологически въпроси за една възможна градска етносоциология, чиито отговори ще продължават да бъдат търсени в следващи „случвания” на града.

„Етносоциология на града (по примера на гр. Пловдив)” е финансирана с конкурс на Фонд научни изследвания към МОМН. Изданието включва и разширено резюме на английски език

Leave a Reply