Катедра от УХТ празнува международно юбилей

0

С неколкодневни тържества и юбилейна научна конференция отбеляза 40-годишнината си Катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ (МАХВП) към Техническия факултет на Университета по хранителни технологии – Пловдив. Събитията стартираха със среща между студенти и фирми от хранителното машиностроене. Програмата продължи с академичен празник и международна научна конференция, включваща над 60 доклада от страната и чужбина. Поздравяваме не само тези, които работят и учат тук, но и ветераните-преподаватели и професори, с  чиито усилия е създаден научният ресурс  на катедрата и добрата й репутация”, подчерта в приветствието си ректорът на УХТ-Пловдив проф. д.т.н. инж. Кольо Динков. Поздравителни адреси от български и чуждестранни университети и научни организации оповести ръководителят на катедрата проф. д-р инж. Стефан Стефанов. Почетният председател на организационния комитет на тържествата проф. д.т.н. инж. Стефан Дичев направи ретроспекция за богатата история на катедра МАХВП и приноса на нейния екип за подготовката на специалисти в областта на техниката за хранителната индустрия.

Участниците в конференцията заседаваха по секции и на Кръгла маса с наслов: „Актуални проблеми и съвременни методи при подготовката на специалисти с висше образование за нуждите на хранителната промишленост“.

Катедра МАХВП е създадена през 1973 г. с решение на Академичния съвет на тогавашния ВИХВП за провеждане на профилиращо обучение на студентите от специалност ,,Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост”. Досега в катедрата са дипломирани повече от 900 инженери с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“. Катедрата е без аналог в областта на висшето образование в национален мащаб и е един от водещите сектори в обучението на специалисти от областта на хранителното, биотехнологичното и опаковъчното машиностроене, посочват от Университета по хранителни технологии.

Leave a Reply