Почват предварителните изпити на ПУ

0

Общо 2300 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити за прием в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, обявиха от алма-матер. Изпитите по традиция се провеждат в началото на месец юни. Тази година те са в периода от 3 до 7-и. На първата дата е изпитът по-български език, с 1480 кандидат-студенти.

На 4-и юни 398 кандидати ще покажат знания по история на България . По три предмета ще изпитват на 5 юни – математика, химия и психология, за тях са се записали съответно 206, 14 и 96 кандидат-първокурсници. Изпитът по психология се провежда за първи път тази година поради огромния интерес към обучението в тази наука през последните години, обясниха от Пловдивския университет.

Избралите специалности с английски език и информатика ще се явяват на 6 юни, те са съответно 364 и 80 човека. За последния ден от предварителната кампания са насрочени предметите „Биология” – с 95 кандидати, „География” – с 223, и „Физика” – с 8, като по последната дисциплина се провежда тест със събеседване, уточниха от ПУ „Паисий Хилендарски”.

Началото на всички изпити е от 9:00 ч., единствено проверката на говорните и комуникативните способности ще се провежда в петте дни на кампанията, от 14:00 ч. до 17:00 ч.

На предварителните изпити могат да се явят всички желаещи, като с получените оценки те ще могат да участват в класирането, или да се явят отново на същите изпити през юли, ако оценката от предварителния не ги задоволява. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка, ако кандидатстващите са се явили и на предварителните, и на конкурсните изпити през юли.

За втора поредна година ПУ „Паисий Хилендарски” ще записва по първо желание кандидатите, които са получили отлични оценки в предварителната кампания. Предимство през 2013 г. ще има за всички с резултат по шестобалната система от 5,50 до 5,99 – при балообразуването изпитната оценка ще се счита за 6,00. За записване по първо желание в специалности с два приемни изпита – като „Право” например, ще е необходимо и двете оценки да са отлични, уточниха от университета.

За някои от специалностите Пловдивският университет е предвидил и допълнителни дати. На 22 юни са организирани предварителни кандидатстудентски изпити за „Педагогика на обучението по музика”, „Музика” и „Джаз и поп изпълнителско изкуство”. Информация за часовете и залите бъдещите висшисти могат да получат на тел. 032/ 261 704 или в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, кабинет №115, Нова сграда на бул. „България” № 236. На същия адрес в Семинарна зала 103 от 9:00 ч. ще се провежда изпитът за бакалавърската програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” – на 24 юни.

През новата академична 2013/2014 година акредитираният държавен прием на ПУ „Паисий Хилендарски” е 4810 места за бакалавърски, магистърски програми след средно образование и магистърски програми по държавна поръчка след „бакалавър“ – 3960 за редовна форма и 850 за задочна. Те важат за деветте факултета на Пловдивския университет, както и за двата филиали – в Смолян и Кърджали,  и Техническия колеж в Смолян.

 В бакалавърските програми местата са 3410 в редовна форма на обучение и 780 – в задочна. В директните магистърски програми ще бъдат записани 280 човека– 220 ще са редовно обучение, а 60 ще бъдат задочно. В магистратурите след бакалавърска степен акредитираните места са 230 в редовна форма и 10 в задочна. Единствено за Техническия колеж в Смолян има 100 бройки за ОКС „Професионален бакалавър”. Завършилите колежа могат да продължат образованието си в някои магистърски програми както в Пловдивския университет, така и в други висши училища.

Полезно развитие е включване в компютърни курсове и обучения, където ще се запознаят с техническото обслужване и обработка на офис документация и осигуряване връзка с всички организационни единици. Организационна подготовка на документи, формуляри и подръжка на дневници за комуникация и кореспонденция. Подръжка на картотека, фирмени бази данни и документооборот. Създаване и следене на графици, събития и контакти. Приложение на Office 2016 в организиране на фирмената информация, документация и комуникация.

Leave a Reply