Магистратури с руски представят в ПУ

0

Представяне на магистърските програми с руски език организира на 20 май, понеделник, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”, съобщиха от Катедрата по руска филология на Филологическия факултет, която администрира магистратурите„Актуална русистика”, „Превод за европейските институции/превод и интеркултурна комуникация” и „Културни и социални дейности в туризма”.

Основните акценти в учебните планове, очакваните компетенции при успешното завършване на дадена програма и възможностите за бъдеща реализация ще бъдат презентирани в конферентна зала „Компас” на Ректората в понеделник от 15.00 часа. Преподаватели ще разкажат за актуалното състояние и потенциалните потребности на пазара на труда от магистри с руски език. Ще бъдат представена и реализацията на дипломиралите се в трите специалности, които се изучават само в редовна модулна форма.

Два семестъра продължава обучението в магистърска програма „Актуална русистика”, тя е в професионално направление филология. „Превод за европейските институции / превод и интеркултурна комуникация” е със срок на следване 3 семестъра. Професионалната квалификация е филолог-преводач и специалист по интеркултурна комуникация. Със същата продължителност е и третата магистърска програма – „Културни и социални дейности в туризма”. Завършилите я придобиват квалификация „Експерт по културен туризъм”.

Leave a Reply